Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

2/2011

Psychosociální souvislosti u znevýhodněných dětí

zpět na přehled čísel

obálka čísla


Přehled článků


Jitka Navrátilová

Proces posouzení životní situace jako zdroje ohrožení dítěte (faktory ovlivňující posouzení ohrožených dětí)

s. 40 - 55
Hana Francová, Lucie Kozlová

Občanská participace jako významný faktor sociální integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením

s. 56 - 67
Dagmar Marková, Lenka Haburajová-Ilavská, Denisa Juhásová

Metódy sociálnej práce s deťmi zažívajúcimi domáce násilie

s. 68 - 84
Lucie Foltová, Regina Schovancová, Petr Okrajek

Psychosociální dopad nezaměstnanosti na životní situaci rodiny

s. 85 - 95
Ivana Lyócsa

Príčiny a dopady konštruktov rodičovstva (materstva a otcovstva) u pracovníčok a pracovníkov sociálnoprávnej ochrany detí: príklad Veľkej Británie, Kanady a Izraela

s. 96 - 104
Jan Šiška, Camille Latimier

Práva dětí s mentálním postižením v České republice v kontextu Úmluvy o právech dítěte OSN

s. 105 - 119
Miroslav Suchanec

Alternativní přístupy k analýze dat málo početného výzkumného souboru využitelné v praxi sociální práce

s. 120 - 124
Jakub Jinek, Alois Křišťan

Etická teorie a její aplikace – problém pro sociální práci

s. 125 - 131

Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace