Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/1 - Komunitní plánování »

Jitka Navrátilová, Pavel Navrátil

Komunitní plánování jako forma podpory životních projektů


Medailon autora:

Mgr. Jitka Navrátilová je asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde se věnuje otázkám praktického vzdělávání v sociální práci a vede projekty zaměřené na rozvoj praktických kompetencí sociálních pracovníků.

PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D., je odborným asistentem na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU, kde se věnuje problematice teorií a metod v sociální práci.

Abstrakt:

Změněné společenské podmínky doprovázející pozdně-moderní společnost přinášejí nové výzvy pro sociální práci, která si v nich hledá svoji identitu a roli. Naše úvahy jsou vedeny myšlenkou, že pozdní modernita vytváří podmínky pro sociální práci zaměřenou na podporu individualizovaných reflexivních projektů. V článku se proto zamýšlíme nad tím, jestli proces komunitního plánování může sloužit jako forma podpory životních projektů. Svoji úvahu ilustrujeme příkladem výzkumu potřeb rodin, který sloužil jako podklad procesu komunitního plánování.

Klíčová slova:

pozdní modernita, životní plánování, reflexivní projekty, potřeby rodin s dětmi, sociální práce
Podobné články

Akademické články Postmodernita jako prostor pro existenciálně citlivou sociální práci
Akademické články Potřeby v oblasti bydlení u rodin s dětmi žijících na ubytovnách v Ostravě
Akademické články Sociální projekty muslimských organizací v ČR
O čem se mluví Reflexivní posouzení odolnosti sociálního pracovníka
Akademické články Nahlédnutí za zeď: Deinstitutionalizace lidí s autismem za komunismu a po roce 1989 v narativech rodičů


Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace