Raná péče mezi resorty

Raná péče mezi resorty

Raná péče stojí ve středu tří resortů – sociálního, zdravotního, školství. Článek je zamyšlením, jaké místo zaujímá raná péče mezi...
Program Včasná pomoc dětem a podpora rané péče od roku 2014

Program Včasná pomoc dětem a podpora rané péče od roku 2014

V tomto článku reflektujeme dosažené výstupy programu Včasná pomoc dětem. Program vznikl v roce 2014 pod záštitou Nadace rozvoje občanské společnosti (NROS)....
První newsletter z redakce

První newsletter z redakce

Dnes jsme odeslali historicky první newsletter z redakce časopisu. Pokud nepatříte mezi naše odběratele, můžete to napravit přihlášením se k...
Raná péče pro děti s nervosvalovým onemocněním v době pandemie

Raná péče pro děti s nervosvalovým onemocněním v době pandemie

Raná péče je terénní služba, popřípadě doplněná ambulantní formou služby, poskytovaná dítěti a rodičům dítěte ve věku do 7 let,...