Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/3 - Vliv proměn společnosti na sociální práci »

Radka Janebová

Sociální práce, nebo sociální policie? Pronikání disciplinárních principů do sociální politiky a sociální práce


Medailon autora:

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice organizace Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami a moderování případových konferencí.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem příspěvku je popsat, jak ovlivňuje neoliberální diskurs sociální politiku, a pokusit se reflektovat konkrétní dopady neoliberální sociální politiky na sociální práci v českém prostředí. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází z teorie kritiky neoliberalismu Davida Harveyho a Loïca Wacquanta. METODY: Text je koncipován jako teoretická stať zkoumající analogie mezi teorií kritiky neoliberalismu a praxí sociální práce. VÝSLEDKY: Zahraniční i české zkušenosti ukazují, že se role sociální práce v dominujícím neoliberálním diskursu proměňuje. Na jedné straně sílí trend k de-profesionalizaci, kdy je vytlačována a nahrazována praxí úředníků. Na druhé straně se transformuje do výrazně kontrolní profese. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovnice a pracovníci by měli dopady neoliberalismu na své fungování začít co nejdříve reflektovat a přemýšlet o dalším vývoji a budoucí roli sociální práce.

Klíčová slova:

sociální práce, sociální politika, neoliberalismus, kontrola, welfare surveillance, úřad práce
Podobné články

O čem se mluví Úřad práce ČR zintenzivňuje kontrolní činnost
O čem se mluví Úřad práce ČR: V listopadu zůstala nezaměstnanost na 2,8 %
Akademické články Janusova tvář sociální práce: Tři pohledy na pojetí kontroly v sociální práci
O čem se mluví Podmínky pro výkon sociální práce na Úřadě práce ČR očima sociálního pracovníka
Akademické články Posedlost sociální práce managementem rizik a rezignace na potřeby


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace