Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/3 - Vliv proměn společnosti na sociální práci »

Radka Janebová

Sociální práce, nebo sociální policie? Pronikání disciplinárních principů do sociální politiky a sociální práce


Medailon autora:

Mgr. Radka Janebová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Ústavu sociální práce Filozofické fakulty Univerzity Hradec Králové a zároveň jako sociální pracovnice organizace Salinger ve středisku Triangl, kde se věnuje sociální práci s rodinami a moderování případových konferencí.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem příspěvku je popsat, jak ovlivňuje neoliberální diskurs sociální politiku, a pokusit se reflektovat konkrétní dopady neoliberální sociální politiky na sociální práci v českém prostředí. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází z teorie kritiky neoliberalismu Davida Harveyho a Loïca Wacquanta. METODY: Text je koncipován jako teoretická stať zkoumající analogie mezi teorií kritiky neoliberalismu a praxí sociální práce. VÝSLEDKY: Zahraniční i české zkušenosti ukazují, že se role sociální práce v dominujícím neoliberálním diskursu proměňuje. Na jedné straně sílí trend k de-profesionalizaci, kdy je vytlačována a nahrazována praxí úředníků. Na druhé straně se transformuje do výrazně kontrolní profese. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Sociální pracovnice a pracovníci by měli dopady neoliberalismu na své fungování začít co nejdříve reflektovat a přemýšlet o dalším vývoji a budoucí roli sociální práce.

Klíčová slova:

sociální práce, sociální politika, neoliberalismus, kontrola, welfare surveillance, úřad práce

Podobné články

Akademické články Represe jako nová prevence sociálních problémů? Ke vztahu mezi welfare a prisonfare v teorii Loïca Wacquanta
O čem se mluví Úřad práce ČR zintenzivňuje kontrolní činnost
O čem se mluví Úřad práce ČR: V listopadu zůstala nezaměstnanost na 2,8 %
Akademické články Janusova tvář sociální práce: Tři pohledy na pojetí kontroly v sociální práci
O čem se mluví Podmínky pro výkon sociální práce na Úřadě práce ČR očima sociálního pracovníka


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace