Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/3 - Vliv proměn společnosti na sociální práci »

Adéla Recmanová

Privatizace sociální práce v kontextu neoliberalismu


Medailon autora:

Mgr. Adéla Recmanová je doktorandkou oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. V rámci výzkumné činnosti se zaobírá důsledky modernizace pro sociální práci, s důrazem na proces informatizace.

Abstrakt:

CÍL: Cílem je kriticky reflektovat současné důsledky procesu privatizace sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Sociální práce se vyvíjí a je formována v rámci širšího sociálně-kulturního, politicko-legislativního a ekonomického prostředí. Na podobu sociální práce má vliv řada procesů, jež probíhají na národní, mezinárodní i globální úrovni, a rovněž dominující myšlenkové směry či ideje. Příspěvek je zaměřen na proces privatizace, rámovaný myšlenkovými idejemi neoliberalismu. METODY: Analýza dokumentů. VÝSLEDKY: Privatizace sociální práce podněcuje rozvoj neregulovaných, neregistrovaných a nekontrolovaných poskytovatelů „sociálních“ služeb. Dle zahraniční praxe může v důsledku privatizace docházet zejména k fragmentaci sociálních služeb a rolí sociálních pracovníků, k narušení profesní autonomie, deprofesionalizaci, růstu technicismu, či dokonce erozi hodnot sociální práce. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Příspěvek předkládá možnosti sociální práce v reakci na proces privatizace a pronikání neoliberálních myšlenek do jejího výkonu.

Klíčová slova:

sociální práce, privatizace, marketizace, konzumerizace, ekonomizace, manažerizace, financializace, neoliberalismus
Podobné články

Akademické články Posedlost sociální práce managementem rizik a rezignace na potřeby
Akademické články Důstojná existence kontra osobní zodpovědnost: případ dětských dlužníků v Plzni
Akademické články Sociální práce, nebo sociální policie? Pronikání disciplinárních principů do sociální politiky a sociální práce
Akademické články Sociální práce jako nová tržní příležitost?
Akademické články Sociální práce na úřadech práce – od stresu k bezmoci?


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace