Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/3 - Vliv proměn společnosti na sociální práci »

Ivana Kowaliková, Oldřich Chytil

Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci


Medailon autora:

Mgr. Ivana Kowaliková je studentkou doktorského studijního oboru Sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity.

Prof. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., je profesorem sociální práce na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Zabývá se teoriemi a metodami sociální práce a důsledky modernizace pro sociální práci. Je ředitelem Evropského výzkumného institutu sociální práce Ostravské univerzity.

Abstrakt:

CÍLE: Stať publikuje výsledky výzkumu, jehož cílem bylo zjistit, zda existuje souvislost mezi typem domácnosti seniorů a anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a zda existuje souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a kvalitou života seniorů ve zvolených indikátorech, a to v závislosti na typu jejich domácnosti. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickým východiskem statě je teorie sociální opory. METODY: Použitou metodou výzkumu je sekundární analýza šetření Generation and Gender Survey Czech Republic (GGS, 2005). VÝSLEDKY: Výsledkem výzkumu je zjištění, že mezi typem domácnosti seniorů a anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci existuje souvislost. Dalším zjištěním je, že mezi anticipovanou dostupností sociální opory seniorů v obtížné situaci a zvolenými indikátory kvality života seniorů existuje souvislost. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Výsledky výzkumu nás ospravedlňují tvrdit, že zásadním úkolem sociální práce se seniory je rozvíjet intervence zaměřené na zajištění a udržení dostupnosti sociální opory.

Klíčová slova:

jednočlenná domácnost, dvou- a vícečlenná domácnost, senior, sociální opora, kvalita života
Podobné články

Akademické články Jak staří lidé vnímají konec života?
Akademické články Príspevok ku skúmaniu rovnováhy pracovného a mimopracovného života
Akademické články Kvalita života nezamestnaných mladých ľudí
Akademické články Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Akademické články Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory


Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace