Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/6 - Lidé v ohrožení »

Barbora Gřundělová

Janusova tvář aktivace: mezi disciplinací a zmocněním


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Barbora Gřundělová, Ph.D., je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Vystudovala obor Sociální práce a obor Veřejná politika a lidské zdroje na Fakultě sociálních studií Masarykovy univerzity. Zabývá se marginalizací, sociálním vyloučením, sociální prací s rodinou a genderovou kompetencí sociálních pracovnic a pracovníků.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem textu je analyzovat implementace aktivačních strategií prostřednictvím dvou klíčových modelů aktivace. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází z konceptu governmentality Michela Foucaulta. Jako analytický rámec zde slouží dva bipolární modely aktivace: model „práce především“ (work-first) a model „rozvoje lidského kapitálu“. METODY: Pro dosažení cíle byla využita metoda kvalitativní obsahové analýzy odborných textů. VÝSLEDKY: Na základě analýzy jsou diskutovány vybrané efekty aktivace jako komplexního kontinua mezi donucovacími a zmocňujícími praktikami na makro-, mezo- a mikroúrovni. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Na základě shromážděných dat je hledán potenciál sociální práce v aktivačním kontextu.

Klíčová slova:

aktivace, nezaměstnanost, trh práce, sociální práce

Podobné články

O čem se mluví Nezaměstnanost
Akademické články Možnosti riešenia dlhodobej nezamestnanosti prostredníctvom dobrovoľníckych aktivít
O čem se mluví Úřad práce ČR zintenzivňuje kontrolní činnost
Inspirace Inspirace ze světa kariérového poradenství
O čem se mluví Služby zamestnanosti a vybrané aspekty sociálnej práce s nezamestnanými


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace