Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/6 - Lidé v ohrožení »

Karolína Pechová, Martin Loučka

Plánování péče v závěru života v pobytových sociálních službách pro seniory


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Karolína Pechová je sociální pracovnice a doktorandka programu Sociální práce na fakultě humanitních studií Univerzity Karlovy. Je koordinátorkou projektu Proces integrace paliativní péče do domova pro seniory v Domově Sue Ryder, z. ú. Je stipendistkou Nadačního fondu Avast – zaměřuje se na podporu spolupráce pobytových sociálních služeb pro seniory a mobilní specializované paliativní péče.

PhDr. Martin Loučka, Ph.D., je ředitel Centra paliativní péče, psycholog, odborný asistent na oddělení lékařské psychologie 3. lékařské fakulty Univerzity Karlovy. Paliativní péči studoval v doktorském programu na Lancaster University v Anglii, jako stipendista Fulbrightovy komise působil na Icahn School of Medicine v New Yorku. Je vědeckým sekretářem České společnosti paliativní medicíny České lékařské společnosti Jana Evangelisty Purkyně a na období 2019–2022 byl zvolen členem výboru Evropské asociace paliativní péče.

Abstrakt:

CÍLEM tohoto příspěvku je představit plánování péče v závěru života jako svébytný proces i soubor technik pro zajištění adekvátní paliativní péče klientům pobytových služeb pro seniory. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Dostupná evidence i zkušenost z praxe poukazují na důležitost plánování péče v závěru života, pokud má být respektováno přání osob zemřít v místě dle svých preferencí. Tím mohou být i pobytové sociální služby pro seniory. V tuzemských podmínkách zatím chybí ucelený literární přehled této problematiky. METODY: Na položené otázky jsme odpověděli za využití integrativního přehledu literatury, dále jsme vycházeli ze zkušeností poskytovatelů v ČR. VÝSLEDKY: Výsledkem je praktický vhled do procesu plánování péče v závěru života v pobytových sociálních službách pro seniory v České republice. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Příspěvek může pomoci managementu pobytových sociálních služeb pro seniory v implementaci procesu plánování péče v závěru života, dává tak prostor pro další posun s ohledem na individuální plánování a péči o obyvatele v závěru života. Rovněž se může stát oporou pro sociální pracovníky (ale i další odborníky), kteří se podílí na procesu plánování péče v závěru života v domovech nebo jej přímo koordinují.

Klíčová slova:

plánování péče, závěr života, pobytové sociální služby pro seniory, koordinátor paliativní péče, paliativní péče

Podobné články

Akademické články Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
O čem se mluví Na sklonku života lze dosáhnout překvapivé míry citového uzdravení
Akademické články Výzkumy v oblasti neformální péče o seniory v České republice na počátku 21. století
Inspirace Věřím v modalitu sociální práce a psychoterapie
Akademické články Recent Trends and Changes in Czech Social Services in the European Context: the Case of Childcare and Elderly Care


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace