Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/6 - Lidé v ohrožení »

Šárka Dořičáková

Terénní pseudosociální služby pro seniory poskytované bez registrace


Medailon autora:

Mgr. Šárka Dořičáková, Ph.D.,1 je odbornou asistentkou na Katedře sociální práce Fakulty sociálních studií Ostravské univerzity. Ve své pedagogické a výzkumné praxi se zabývá sociální prací se seniory a sociálním podnikáním.

Abstrakt:

CÍLE: Cílem stati je porozumět mechanismům formování nabídky a poptávky pseudosociálních terénních služeb pro cílovou skupinu seniorů v České republice. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Teoretickými východisky práce jsou sociodemografické změny ve společnosti, stárnutí populace a teorie modernizace. Legislativním východiskem práce je zákon č. 108/2006 Sb., o sociálních službách. METODY: Sběr dat byl realizován za využití techniky polostrukturovaných rozhovorů. K naplnění stanovených cílů byla použita kvalitativní metoda zakotvené teorie, neboli dobře podložené teorie, kterou byla data analyzována. VÝSLEDKY: Z výsledků kvalitativní výzkumné studie vyplynulo, že hlavní důvod využití pseudosociálních terénních služeb pro seniory, které rodinní příslušníci interpretují, je především jejich aktuální dostupnost. Využití neregistrované služby rovněž ovlivnila aktuální kapacitní nedostupnost či úplná absence registrovaných sociálních služeb v případě vyvstalé tíživé sociální situace. Z další části realizovaného výzkumu vyplynulo, že hlavním důvodem neregistrace ze strany poskytovatelů pseudosociálních služeb je vysoká míra byrokratické zátěže spojené s registrací podle zákona. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Zásadním problémem, který v pseudosociálních službách shledáváme, je, že schází pozice sociálního pracovníka jako garanta kvality, čímž absentuje výkon sociální práce.

Klíčová slova:

sociální služby, stárnutí populace, trh, pseudosociální služby, neregistrované služby, zákon o sociálních službách

Podobné články

Akademické články Pseudosociální služby pro seniory v České republice: Výpomoc, nebo byznys?
O čem se mluví Problematické okolnosti sociálních služeb a rizika transformace jejich rezidenční formy
Fakta, dokumenty, legislativa Zákon o dlouhodobé péči přinese systémovou změnu poskytování sociálních a zdravotnických služeb
O čem se mluví Individuální plánování – utajovaná síla sociální práce
Akademické články Towards Staying at Home. Could Domiciliary Services be a Possible Way?


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace