Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/6 - Lidé v ohrožení »

Magdalena Urbanová, David Urban

Reflexe vybraného dilematu sociální práce optikou etické teorie I. Kanta


Medailon autora:

Mgr. et Bc. Magdalena Urbanová je sociální pracovnice, má pracovní zkušenost z oblasti péče o dítě (Orgán sociálně-právní ochrany dětí). Dále také pracovala na Úřadu práce České republiky (příspěvek na péči).


Doc. PhDr. David Urban, Ph.D., je sociální pracovník a pedagog, profesně se věnuje sociální práci s rodinou a sociálnímu vyloučení, přičemž v této oblasti publikuje a doposud participoval na několika výzkumných projektech.

Abstrakt:

CÍLE: Na základě komunikace s učiteli a studenty sociální práce jsme nabyli dojmu, že mnozí z nich si jsou vědomi významu etiky pro sociální práci a přijímají ji jako součást celostního pohledu na klienta, nevědí si však rady s praktickou aplikací etických teorií na konkrétní případy. Cílem článku je proto pomocí aplikace vybrané etické teorie do konkrétní praxe představit jednu z možných odpovědí na otázku: Jakou roli hraje etika v praxi sociální práce? TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Reflexe vybraného dilematu z prostředí sociálně-právní ochrany dětí je provedena optikou etické teorie I. Kanta. METODY: Použitou metodou pro tento text byla reflexe, kterou chápeme jako ohlédnutí za dosavadní činností propojování etických teorií s kazuistikami z praxe sociální práce. V tomto textu jsme při jejím provádění postupovali tak, že jsme hledali náměty pro řešení dilematu vybrané kazuistiky z prostředí sociálně-právní ochrany dětí v etické teorii I. Kanta. VÝSLEDKY: Výsledkem našeho článku je ukázka, jak lze při úvaze nad vybraným dilematem sociální práce hledat náměty pro jeho řešení optikou etické teorie I. Kanta. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Při řešení dalších dilemat v praxi sociálního pracovníka lze využít příklad uvedený v tomto článku. Článek tedy ukazuje možný způsob využití etických teorií v praxi sociální práce.

Klíčová slova:

dilema, etická teorie, kategorický imperativ

Podobné články

Akademické články Etická teorie a její aplikace – problém pro sociální práci
Akademické články Ethical Challenges in Humanitarian Assistance
Akademické články Návrhy řešení nejasné konceptualizace vybraných pojmů teorie zvládání dilemat sociálními pracovníky
Akademické články Individuální interpretace pojmu odpovědnost u street-level byrokratů na oddělení sociálně-právní ochrany dětí a jejich vliv na rozhodování
Akademické články „Ale nikomu to neříkejte…“ aneb dilema mezi sdělováním informací a mlčenlivostí v oblasti sociálně-právní ochrany dětí


Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace