Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Markéta Čtvrtečková, Markéta Geregová

Drogová politika a služby: Přijetí expertů se zkušeností jako rovnocenných partnerů


Medailon autora:

Mgr. Markéta Čtvrtečková pracovala s uživateli drog v Terénních programech a Poradenském
centru ve Společnosti Podané ruce v Brně. Zabývá se tématem participace uživatelů drog
na službách, které využívají. Působí jako spojenec skupiny peer pracovníků se zkušeností s užíváním
drog, která vznikla v rámci projektu Street support.
 
Mgr. Markéta Geregová dokončuje doktorské studium na Katedře sociální politiky a sociální
práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity v Brně. Stejně jako první autorka pracovala
v Terénních programech a v Poradenském centru.

Abstrakt:

CÍLE: Článek přináší odpověď na výzkumnou otázku: „Jaké jsou bariéry zapojení lidí s drogovou závislostí do tvorby veřejných politik a opatření, která se jich týkají?“ TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Text vychází z konceptů kritické sociální práce, pracuje s koncepty participace a zapojení, rozdělení moci mezi tvůrci politik, pomáhajícími pracovníky a uživateli drog a zkoumá bariéry, které brání redistribuci moci a přijetí jejich statutu experta na dané téma. METODY: Metoda zkoumání vychází z kvalitativního výzkumu a analyzuje polo-strukturované rozhovory s experty se zkušeností, experty na úrovni služeb a experty na úrovni politiky. VÝSLEDKY: Výsledky poukazují na neochotu tvůrců veřejných politik, nevyjímaje pracovníky služeb, ke sdílení moci a expertnosti ve smyslu plnohodnotného zdroje vědění a zkušeností. A shrnují jednotlivé bariéry na stranách všech aktérů daných procesů. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: V závěru autorky na základě zjištění navrhují konkrétní opatření, která by pomohla tyto bariéry překonávat.

Klíčová slova:

kritická sociální práce, participace, bariéry, uživatelé drog, experti se zkušeností, sdílení moci

Podobné články

Akademické články „Šok i osvěžení“: participace expertů – uživatelů služeb ve výuce sociální práce na vysoké škole
Fakta, dokumenty, legislativa O nás, ale s námi – děti a mladí dospělí jako poradci projektu MPSV
O čem se mluví Za hranice individuálního plánování
Akademické články Jak řešit kolize mezi praxí sociální práce a právem
O čem se mluví Jiná sociální práce je možná


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace