Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Kateřina Glumbíková, Marek Mikulec

Participace osob bez domova na tvorbě sociálních politik a jejich nástrojů


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Kateřina Glumbíková, Ph.D., je odbornou asistentkou na Fakultě sociálních studií
Ostravské univerzity. Ve svém výzkumu se zabývá zejména reflexivitou v praxi sociální práce
s ohroženými dětmi a bezdomovstvím žen, matek a dětí.
 
Mgr. Marek Mikulec, Ph.D., je odborným asistentem na Fakultě sociálních studií Ostravské
univerzity. Výzkumně se zabývá sociálním bydlením, bezdomovectvím a podílí se na tvorbě
koncepčních a metodických materiálů v oblasti sociálního bydlení.

Abstrakt:

CÍL: Cílem článku je analyzovat perspektivy chápání participace osob bez domova optikami jednotlivých aktérů působících na poli sociálních služeb a sociální pomoci lidem bez domova. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Participace občanů v oblasti tvorby sociálních politik a jejich nástrojů je klíčovým konceptem soudobého rozvoje a plánování veřejných politik. METODY: Data byla získána v rámci sekundární analýzy dat získaných v rámci rozhovorů s 18 komunikačními partnery, aktéry participace osob bez domova (osoby bez domova, specialisté, sociální služby, obce). Data byla analyzována pomocí přístupů situační analýzy A. Clarke. VÝSLEDKY: Výsledky ukazují, že se jednotliví aktéři participace liší v porozumění tomuto fenoménu, a to zejména na osách individuálního versus strukturálního zaměření a zapojení versus prosazení. IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: Participaci marginalizovaných skupin obyvatel, jako jsou osoby se zkušeností s bezdomovectvím, by měla být věnována speciální pozornost ze strany všech zapojených aktérů.

Klíčová slova:

participace, bezdomovectví, nástroje sociální politiky

Podobné články

O čem se mluví Na chvíli Insider aneb Důstojnost především
Inspirace Jako doma a vzdělání jako cesta k participaci – dva pohledy
Inspirace Dovedu si představit bydlet určitou dobu v kontejneru
Akademické články Občanská participace jako významný faktor sociální integrace rodin s dětmi se zdravotním postižením
O čem se mluví Jaké jsou změny v oblasti prevence a řešení předlužení a co to znamená pro sociální práci?


Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace