Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2019/5 - Expertní a participativní přístup »

Lenka Dvořáková, Mirka Nečasová

Mediace jako metoda sociální práce, nebo samostatný vzor jednání?


Medailon autora:

Mgr. et Mgr. Lenka Dvořáková je postgraduální studentkou oboru sociální práce na Katedře
sociální politiky a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity. Oblastí jejího
výzkumného zájmu je institucionalizace mediace a dilemata sociálních pracovníků. Ve spolupráci
s Katedrou geografie Pedagogické fakulty Masarykovy univerzity a brněnskou pobočkou
výzkumného Ústavu geoniky Akademie věd České republiky se jako sociolog věnuje modelům
péče o lokality zapsané v seznamu UNESCO a scénářům krizového řízení.
 
PhDr. Mirka Nečasová, Ph.D., pracuje jako odborná asistentka na Katedře sociální politiky
a sociální práce Fakulty sociálních studií Masarykovy univerzity, kde vyučuje předměty
zaměřené na filosofii a etiku v sociální práci, supervizi, vyjednávání a mediaci a kariérové
poradenství. Katedru zastupuje v Asociaci vzdělavatelů v sociální práci. Od roku 2008 je
mediátorkou Mediačního centra v Brně. Oblastmi jejího výzkumného a vědeckého zájmu jsou
etika v sociální práci, supervize, občanské poradenství, vyjednávání a mediace. Spolupracuje
s Výzkumným ústavem práce a sociálních věcí, kde se věnuje problematice sociální
integrace imigrantů v ČR, roli lokálních vlád při řešení problémů sociálního začleňování
v České republice, etickým dilematům a proměnám profesních hodnot v sociální práci.

Abstrakt:

CÍLE: Autorky se v textu věnují problému vztahu mediace a sociální práce, konkrétně se ptají, jaké je místo mediace v sociální práci, zda se jedná o nezávislý samostatný vzor jednání, nebo o specifickou metodu sociální práce. TEORETICKÁ VÝCHODISKA: Na problém je nahlíženo s využitím konceptu vytváření profesní identity z hlediska teoretického zázemí mediace a historické perspektivy uplatňování mediace v české společnosti a specificky v sociální práci. METODY: Cílů výzkumu je dosahováno prostřednictvím analýzy dokumentů, konkrétně akademických textů o mediaci, legislativních textů upravujících výkon mediace v ČR a textů hovořících o využití mediace v praxi sociální práce a dalších oborů. VÝSLEDKY: Bylo třeba rozlišit jednotlivé mediační styly, protože autoři píšící o mediaci často zaměňují mediaci za facilitativní mediační styl. Mediace se v ČR historicky vyvíjela především v rámci profese sociální práce a využití mediace v sociální práci může být pojímáno jako samostatný vzor jednání (především evaluativní a částečně facilitativní mediace) i jako specifická metoda sociální práce (facilitativní mediace, transformativní mediace a mediace narativní). IMPLIKACE PRO SOCIÁLNÍ PRÁCI: V sociální práci panuje nejistota ohledně kompetencí sociálních pracovníků k uplatnění mediace, proto není plně využíván její potenciál na pomoc klientům. Východiskem by mohlo být absolvování dalšího vzdělávání v mediaci tak, aby školený sociální pracovník ‒ mediátor vykonával mediaci v rámci podpory širší škály interakcí, která je v sociální práci běžná.

Klíčová slova:

mediace, identita, mediační styl, metoda sociální práce, profese, zákon o mediaci

Podobné články

O čem se mluví Mediální kauzy sociální práce, jejich rizika a příležitosti
O čem se mluví Komora jen zvýší skupinové sobectví v sociální práci
Akademické články Sociální práce s oběťmi trestných činů zajišťovaná státem: Od individuální práce s obětí trestného činu po podporu funkčního systému pomoci
Inspirace Je sociální pracovník renesanční člověk?
Inspirace Konflikty rodinné mediace pod vlivem proměn společnosti


Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace