Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/2 - Děti a náhradní výchovná péče »

Jiří Winkler, Ivona Šporcrová

Potřeby dítěte a náhradní výchovná péče


Medailon autora:

PhDr. Jiří Winkler, PhD. pracuje jako odborný asistent na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Jeho výzkumnou orientaci tvoří otázky zaměřené na dětskou populaci a výzkumy řízení a organizace sociální politiky v ČR. V posledních letech byl spoluřešitelem několika výzkumů, m.j. mezinárodního výzkumného projektu Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství. Je autorem četných článků a publikací. Kontakt: Katedra SPSP FSS MU Gorkého 7 602 00 Brno

PhDr. Ivona Šporcrová je klinický psycholog v nemocnici u sv. Anny v Brně. Zabývá se více než 10 let vývojovou psychologií dítěte. V tomto oboru má bohatou klinickou praxi. Kontakt: FN u sv Anny Pekařská 14 602 00 Brno

Abstrakt:

Stat se zabývá diagnózou problémů dětí vstupujících do ústavní výchovné péče pracovníků kojeneckých ústavů a dětských domovů do tří let věku. Základním posláním těchto zařízení je pomáhat dětem se zdravotním, tělesným či sociálním ohrožením a handicapem, které přišly o své rodinné zázemí. Setkávají se s dětmi psychicky deprivovanými. Poskytují jim angažovanou a komplexní péči, která má především léčebně rehabilitační charakter. Na druhé straně ústavní výchova a rehabilitace sama může přispívat k psychické deprivaci dětí. Její délka by měla být minimalizována. U zdravých dětí by měla být doprovázena a nahrazována náhradní rodinnou péčí a především úsilím o návrat do vlastní rodiny. Pro zdravotně handicapované děti a děti s kombinovanými handicapy je profesionální léčebná rehabilitace v těchto dětských domovech a centrech potřebná a nezbytná.


m,l;;k

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace