Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/2 - Děti a náhradní výchovná péče »

Jiří Winkler, Ivona Šporcrová

Potřeby dítěte a náhradní výchovná péče


Medailon autora:

PhDr. Jiří Winkler, PhD. pracuje jako odborný asistent na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Jeho výzkumnou orientaci tvoří otázky zaměřené na dětskou populaci a výzkumy řízení a organizace sociální politiky v ČR. V posledních letech byl spoluřešitelem několika výzkumů, m.j. mezinárodního výzkumného projektu Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství. Je autorem četných článků a publikací. Kontakt: Katedra SPSP FSS MU Gorkého 7 602 00 Brno

PhDr. Ivona Šporcrová je klinický psycholog v nemocnici u sv. Anny v Brně. Zabývá se více než 10 let vývojovou psychologií dítěte. V tomto oboru má bohatou klinickou praxi. Kontakt: FN u sv Anny Pekařská 14 602 00 Brno

Abstrakt:

Stat se zabývá diagnózou problémů dětí vstupujících do ústavní výchovné péče pracovníků kojeneckých ústavů a dětských domovů do tří let věku. Základním posláním těchto zařízení je pomáhat dětem se zdravotním, tělesným či sociálním ohrožením a handicapem, které přišly o své rodinné zázemí. Setkávají se s dětmi psychicky deprivovanými. Poskytují jim angažovanou a komplexní péči, která má především léčebně rehabilitační charakter. Na druhé straně ústavní výchova a rehabilitace sama může přispívat k psychické deprivaci dětí. Její délka by měla být minimalizována. U zdravých dětí by měla být doprovázena a nahrazována náhradní rodinnou péčí a především úsilím o návrat do vlastní rodiny. Pro zdravotně handicapované děti a děti s kombinovanými handicapy je profesionální léčebná rehabilitace v těchto dětských domovech a centrech potřebná a nezbytná.Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace