Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/2 - Děti a náhradní výchovná péče »

Jiří Winkler, Ivona Šporcrová

Potřeby dítěte a náhradní výchovná péče


Medailon autora:

PhDr. Jiří Winkler, PhD. pracuje jako odborný asistent na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně. Jeho výzkumnou orientaci tvoří otázky zaměřené na dětskou populaci a výzkumy řízení a organizace sociální politiky v ČR. V posledních letech byl spoluřešitelem několika výzkumů, m.j. mezinárodního výzkumného projektu Evropská longitudinální studie těhotenství a dětství. Je autorem četných článků a publikací. Kontakt: Katedra SPSP FSS MU Gorkého 7 602 00 Brno

PhDr. Ivona Šporcrová je klinický psycholog v nemocnici u sv. Anny v Brně. Zabývá se více než 10 let vývojovou psychologií dítěte. V tomto oboru má bohatou klinickou praxi. Kontakt: FN u sv Anny Pekařská 14 602 00 Brno

Abstrakt:

Stat se zabývá diagnózou problémů dětí vstupujících do ústavní výchovné péče pracovníků kojeneckých ústavů a dětských domovů do tří let věku. Základním posláním těchto zařízení je pomáhat dětem se zdravotním, tělesným či sociálním ohrožením a handicapem, které přišly o své rodinné zázemí. Setkávají se s dětmi psychicky deprivovanými. Poskytují jim angažovanou a komplexní péči, která má především léčebně rehabilitační charakter. Na druhé straně ústavní výchova a rehabilitace sama může přispívat k psychické deprivaci dětí. Její délka by měla být minimalizována. U zdravých dětí by měla být doprovázena a nahrazována náhradní rodinnou péčí a především úsilím o návrat do vlastní rodiny. Pro zdravotně handicapované děti a děti s kombinovanými handicapy je profesionální léčebná rehabilitace v těchto dětských domovech a centrech potřebná a nezbytná.Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace