Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Štefan Strieženec

Poznámky k teórii a metodológii sociálnej práce


Medailon autora:

Doc. PaeDr. Štefan StrieÏenec, CSc., pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa problematikou vymedzenia sociálnej práce ako samostatného odboru.

Abstrakt:

Stat - Poznámky k teórii a metodológii sociálnej práce - je zameraná na vymedzovanie sociálnej práce ako samostatného odboru. Cielom autora je načrtnút cestu postupného usporiadania základných teoretických východísk, obsahu a rozsahu sociálnej práce a jej praktického využitia v „každodennom živote človeka“. Využívaním metódy holizmu analyzuje metodologický postup časti a celku. Sociálnu prácu sleduje v troch rovinách: ako pomoc, „pomoc k svojpomoci“ a vyústuje do sociálneho potenciálu človeka v pozíciách sociálneho rozvoja ako celku. Súčasne naznačuje, že koncentrácia sociálnej práce iba na dysfunkčné prvky spôsobuje množstvo nejasností v artikulovaní predmetu sociálnej práce.Autor pokladá stat ako námet k diskusii o sociálnej práci.Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace