Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Štefan Strieženec

Poznámky k teórii a metodológii sociálnej práce


Medailon autora:

Doc. PaeDr. Štefan StrieÏenec, CSc., pôsobí na Katedre sociálnej práce Pedagogickej fakulty Univerzity Komenského v Bratislave. Zaoberá sa problematikou vymedzenia sociálnej práce ako samostatného odboru.

Abstrakt:

Stat - Poznámky k teórii a metodológii sociálnej práce - je zameraná na vymedzovanie sociálnej práce ako samostatného odboru. Cielom autora je načrtnút cestu postupného usporiadania základných teoretických východísk, obsahu a rozsahu sociálnej práce a jej praktického využitia v „každodennom živote človeka“. Využívaním metódy holizmu analyzuje metodologický postup časti a celku. Sociálnu prácu sleduje v troch rovinách: ako pomoc, „pomoc k svojpomoci“ a vyústuje do sociálneho potenciálu človeka v pozíciách sociálneho rozvoja ako celku. Súčasne naznačuje, že koncentrácia sociálnej práce iba na dysfunkčné prvky spôsobuje množstvo nejasností v artikulovaní predmetu sociálnej práce.Autor pokladá stat ako námet k diskusii o sociálnej práci.Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace