Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Július Táncoš, Viliam Longauer

Sociálna práca ako systém vedeckého poznania


Medailon autora:

Doc. PhDr. Július Táncoš, CSc. je vedúcim Katedry rómskej kultúry na Fakulte sociálnych vied Univerzity Konštantína Filozofa v Nitre.

Doc. PhDr. Viliam Longauer, CSc. pracuje ako vysokoškolský učitel na Katedre rómskej kultúry stejnej fakulty.

Abstrakt:

Sociálna práca na Slovensku získava, aj napriek problematickému vývoju v predchádzajúcom období, opätovne pozíciu samostatnej vednej disciplíny, ktorá sa opiera o systém vlastných teoretických poznatkov. V posledných rokoch sa viedla na Slovensku diskusia o tom, či je sociálna práca aplikovanou alebo samostatnou oblastou vedeckého poznania. Zároven vznikla diskusia o jej zaradení do systému vied. Predložený príspevok poukazuje na teoretické východiská sociálnej práce a na jej aplikácie vo výučbe sociálnej práce na KRK.


m,l;;k

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace