Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Ladislav Vaska, Peter Brnula

Praktická výučba v odbore sociálna práca, jej fungovanie a efektivita pre profesiu


Medailon autora:

Mgr. Ladislav Vaska počas štúdia realizoval na Slovensku vzdelávací program ARKS zameraný na vzdelávanie ludí s minimálnym vzdelaním. Momentálne je zamestnaný v Občianskom združení Sociálna práca, vyučuje na Katedre sociálnej práce PdF UK predmet: Sociálna práca s nezamestnanými.

Mgr. Peter Brnula pôsobí na Katedre sociálnej práce PdF UK v Bratislave, kde prednáša a je odborným garantom praxí študentov, dalej v oblasti primárnej drogovej prevencie. Medzi vybrané profesijné záujmy patrí: terénna sociálna práca, vedenie skupín, cielové skupiny drogovo závislých a utečencov.

Abstrakt:

Príspevok poukazuje na opodstatnenost praktickej výučby v odbore sociálna práca, prepojenie teórie s praxou, o praktickej výučbe na Katedre sociálnej práce PdF UK Bratislava v súčasnosti. Zároven načrtáva niektoré profesionálne problémy pri výkone praktickej výučby študentmi a efektivitu využitia praktickej výučby pre výkon povolania sociálnej práce.


m,l;;k

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace