Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Ladislav Vaska, Peter Brnula

Praktická výučba v odbore sociálna práca, jej fungovanie a efektivita pre profesiu


Medailon autora:

Mgr. Ladislav Vaska počas štúdia realizoval na Slovensku vzdelávací program ARKS zameraný na vzdelávanie ludí s minimálnym vzdelaním. Momentálne je zamestnaný v Občianskom združení Sociálna práca, vyučuje na Katedre sociálnej práce PdF UK predmet: Sociálna práca s nezamestnanými.

Mgr. Peter Brnula pôsobí na Katedre sociálnej práce PdF UK v Bratislave, kde prednáša a je odborným garantom praxí študentov, dalej v oblasti primárnej drogovej prevencie. Medzi vybrané profesijné záujmy patrí: terénna sociálna práca, vedenie skupín, cielové skupiny drogovo závislých a utečencov.

Abstrakt:

Príspevok poukazuje na opodstatnenost praktickej výučby v odbore sociálna práca, prepojenie teórie s praxou, o praktickej výučbe na Katedre sociálnej práce PdF UK Bratislava v súčasnosti. Zároven načrtáva niektoré profesionálne problémy pri výkone praktickej výučby študentmi a efektivitu využitia praktickej výučby pre výkon povolania sociálnej práce.Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace