Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Eva Mydlíková

Všeobecná charakteristika poradenstva na Slovensku


Medailon autora:

PhDr. Eva Mydlíková je spoluzakládatelkou a riaditelkou Asociácie supervízorov a sociálnych poradcov na Slovensku. Vyučuje na Katedre sociálnej práce na UK v Bratislave a na Trnavskej univerzite v Trnave.

Abstrakt:

Autorka v tomto článku stručne popisuje históriu sociálnej práce na Slovensku so zretelom na sociálne poradenstvo v SR. Dalej porovnáva sociálne a psychologické poradenstvo, ktoré ma dlhšiu tradíciu a teda i rozvinutejšie expertné zázemie. Súčasný systém sociálneho poradenstva sa koncentruje na verejný a neverejný sektor, ktorému sa autorka venuje. Dalej vysvetluje kontext sociálneho poradenstva v systéme sociálnej pomoci. Definuje pojem „sociálne poradenstvo“, jeho ciele a účastníkov poradenského procesu. V závere článku sa autorka zaoberá základnými poradenskými prístupmi a hranicami odboru a načrtáva další, možný vývoj kvality sociálneho poradenstva, ktoré sa riadi štandardmi kvality sociálneho poradenstva.


m,l;;k

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace