Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Mária Vlčková

Incest a incestný páchatel


Medailon autora:

Doc. PhDr. Mária Vlčková, CSc. pôsobí na Katedre sociológie výchovy a mládeže Pedagogickej fakulty UK v Bratislave.

Abstrakt:

Incest aj napriek zákazu patrí v súčasnom období k najrozšírenejším formám sexuálneho zneužívania detí. Dochádza k nemu v hlbokej intimite rodinného prostredia, v dôsledku čoho jeho odhalenie a následné potrestanie páchatela je mimoriadne zložité. Z troch, možno povedat klasických foriem incestu najvyššiu frekvenciu vykazuje otcovský incest. Jeho objektom je dcéra a páchatel - ako ukazujú výsledky uskutočneného výskumu - morálne narušený, nezdržanlivý jedinec, v širokom vekovom rozpätí, s nedostatočnou interiorizáciou morálnych hodnôt spoločnosti vôbec a sexuálnych zvlášt. Výskum uskutoãnený v zariadeniach pre výkon väzby v SR v roku 2000 ukázal, že vo vztahu k incestu sa vysoko rizikovými stávajú morálne narušení muži so sklonom k alkoholu a s rozsiahlou kriminálnou činnostou vo veku 40 a viac rokov najmä v prítomnosti dcéry vo veku 14 a viac ako 14 rokov.Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace