Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2003/3 - Teorie a metody sociální práce »

Milan Schavel, Jozef Goliáš

Možnosti využitia sociálnej práce v armáde


Medailon autora:

PaeDr. Milan Schavel, Ph.D. pracuje ako vysokoškolský učitel na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce Trnavskej univerzity od roku 2003 ako interný zamestnanec. Zaoberá sa sociálnym poradenstvom, kompetenciami sociálneho pracovníka pri práci s klientom, podiela sa na tvorbe vzdelávacích štandardov v sociálnej práci na Slovensku.

Mgr. Jozef Goliáš je absolventom magisterského štúdia sociálnej práce, iniciatívne sa zapája do možnosti využit činnosti sociálneho pracovníka v armáde.

Abstrakt:

Príspevok podporuje snahu o postupné začlenenie sociálnej práce a sociálneho pracovníka do systému armádneho zoskupenia. Poukazuje na skúsenosti v zahraničných armádach a na prezentované sociálno-patologické javy a potrebu ich riešenia práve prostredníctvom intervencie sociálneho pracovníka. Súčastou príspevku je aj prezentovanie výsledkov nenáročného prieskumu, ktorý bol uskutočnený vo vybraných armádnych jednotkách.Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace