Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/1 - Standardy kvality v sociálních službách »

Slavomír Krupa, Marcela Mezianová

Kvalitné sociálne služby


Medailon autora:

PhDr. Slavomír Krupa, Ph.D., pôsobí na Pedagogickej fakulte Univerzity Mateja Bela (UMB) v Banskej Bystrici a v Rade pre poradenstvo v sociálnej práci o. z. Zaoberá sa zmenami kvality sociálnej práce a sociálnych služieb a transformáciou sociálnych služieb.

Mgr. Marcela Mezianová pracuje v Nadácii na podporu sociálnych zmien Socia. Zaoberá sa zmenami kvality sociálnych služieb a komunitným plánovaním sociálnych služieb.

Abstrakt:

Potreba zvyšovania kvality sociálnych služieb na Slovensku je pre svoju absenciu vysoko aktuálnou témou. Pripravované legislatívne zmeny v sociálnej oblasti spolu s prebiehajúcou decentralizáciou kompetencií na samosprávy vytvárajú priestor na vytvorenie systémových podmienok pre zvýšenie kvality sociálnych služieb na Slovensku a na zmenu dôrazu z kvantitatívneho na kvalitatívny prístup. Dôvodom tejto zmeny sú vonkajšie filozofické, sociálnopolitické, právne a ekonomické podmienky a individuálne potreby občanov. Tým sú postupne vytvárané podmienky pre systém kvalitného zabezpečenia sociálnych služieb na Slovensku. Viaceré výskumy a monitoringy kvality sociálnych služieb na Slovensku poukazujú na potrebu stanovenia objektívnych kritérií hodnotenia ich kvality v súvislosti s nevyhnutnou zmenou úrovne sociálnych služieb. Na základe experimentálneho overovania hodnotenia kvality sociálnych služieb autori identifikovali tri metódy hodnotenia kvality sociálnych služieb: procesuálnu metódu hodnotenia kvality, metódu sociálneho poradenstva a supervízie, a metódu identifikácie subjektívnej spokojnosti odberatela služieb. Pre implementáciu Štandardov kvality sociálnych služieb bude potrebné, aby štandardy boli súčastou právneho systému. Rovnako bude potrebné vyškolit expertné tímy, ktoré následne uskutočnia hodnotenie kvality existujúcich sociálnych služieb.Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace