Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/1 - Standardy kvality v sociálních službách »

Jitka Jakubíková

Problematika sociálně patologických jevů na Zlatohorsku


Medailon autora:

Bc. Jitka Jakubíková, FSS MU v Brně.

Abstrakt:

Předkládaná stat se zaměřuje na lokalitu Zlatých Hor a pokouší se celkově vystihnout specifika této oblasti, centrem zájmu je analyzovat vybraný sociální problém a obsáhnout aspekty s ním související. Teoreticky se zde zabývám sociálně patologickými jevy a jejich příčinami, včetně faktorů, které ovlivnují jejich vznik, a dále způsoby jejich prevence. Pozornost je věnována základní škole a roli učitele v životě dětí ve vztahu k prevenci negativních jevů. Součástí práce je případová studie Zlatohorska, která zahrnuje sekundární zpracování dat institucí, které se zabývají výskytem sociálně patologických jevů mezi dětmi a mládeží, a výzkum prováděný formou rozhovoru s návodem. Výzkum přináší poznatky o situaci v perspektivě učitelů místní základní školy. Celkově práce podává souhrnný obraz o vybrané lokalitě a stavu zkoumaného jevu – sociálních patologiích.Nabídka nových knih

obalka
Léčivý rodokmen
Lenka Šnajdrová
obalka
Emoce pod kontrolou
M. McKay; J. C. Wood...
obalka
Spolupráce s ne...
Adam Kahane
obalka
Posilování ment...
Jana Bílková
obalka
Cesta hrdinky
Sabine Groth
obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace