Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2008/1 - Sociální práce s lidmi s duševní nemocí »

Ladislav Sojka

Príspevok ku skúmaniu rovnováhy pracovného a mimopracovného života


Medailon autora:

Ing. Ladislav Sojka, CSc., je docentom v odbore Manažment a vedúci katedry manažmentu. Pôsobí dlhodobo, najprv v priemyselnej sfére a vo výskumných zariadeniach a teraz v akademickej oblasti v problematike kvality, s akcentom na kvalitu pracovného života. V roku 2007 vydal monografiu s názvom „Kvalita pracovného života a súvisiace konštrukty“. Rovnováha pracovného a mimopracovného života je jedným zo súvisiacich konštruktov.

Abstrakt:

Príspevok stručne uvádza dôvody, pre ktoré je nutné sa zapodievať problematikou rovnováhy pracovného a mimopracovného života. Prezentuje stav problematiky na základe literárnych poznatkov a koncentruje sa na zavedenie definície rovnováhy, uvádza jej základné formy. V závere sú naznačené opatrenia na zlepšenie rovnováhy.

Klíčová slova:

rovnováha pracovného a mimopracovného života, kvalita pracovného života, riadenie ľudských zdrojov
Podobné články

Akademické články Jak staří lidé vnímají konec života?
Akademické články Kvalita života nezamestnaných mladých ľudí
Akademické články Identifikace potřeb rodinných příslušníků v domácí paliativní péči
Akademické články Pracovní hodnoty, kvalita pracovního života a pracovní spokojenost sociálních pracovníků v ČR ve srovnání s dalšími sektory
Akademické články Souvislost mezi anticipovanou dostupností sociální opory a kvalitou života seniorů: implikace pro sociální práci


Nabídka nových knih

obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler
obalka
Síla nevysloveného
Peter Pöthe

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace