Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/3 - Komunitní práce »

Alice Příhodová

Koncept komunity v komunitní sociální práci


Medailon autora:

PhDr. Alice Příhodová, Ph.D., působí na katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě, kde vyučuje metody sociální práce.

Abstrakt:

Text přináší možná vymezení termínu komunita pro účely komunitní sociální práce. Proměny konceptu komunity jsou sledovány v kontextu globalizace a postmodernismu. Za klíčové pro komunitní sociální práci považujeme zodpovězení otázky, zda je možné hovořit o komunitě jako o výsledku cíleného úsilí a zdroji solidárního jednání.Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace