Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/3 - Komunitní práce »

Jan Paleček, David Kocman

Asistovaná aktivita, asistovaná samostatnost, asistované propojování: o povaze působení psychiatrických profesionálů


Medailon autora:

Mgr. Jan Paleček vystudoval sociologii na FSV UK. Zabývá se sociologií duševní nemoci a zajímá se o sociologii medicíny. Pracoval jako socioterapeut v týmu podpory bydlení ve Fokusu Praha, sdružení pro péči o duševně nemocné. Působí v Centru pro rozvoj péěe o duševní zdraví a v Asociaci komunitních služeb.

Mgr. David Kocman vystudoval etnologii na FF UK a biografickou sociologii na FSV UK. Zajímá se o životní osudy socio-technologií a o péči o duševně nemocné. Je editorem časopisu Cargo: časopis pro sociální a kulturní antropologii. V současnosti pracuje jako socioterapeut v Londýně a sleduje každodennost pomáhání. 

Abstrakt:

Článek identifikuje tři logiky, které organizují práci profesionálů s psychiatrickými pacienty. Logiku asistované aktivity, logiku ne/asistované samostatnosti a logiku asistovaného propojování. Podrobně se věnuje tomu, jaký je v těchto jednotlivých logikách úděl profesionála, jaká je povaha jeho intervencí a jaké jsou jejich následné efekty. V rámci logiky asistované aktivity je hlavním úkolem pomáhajících profesionálů aktivizace uživatelů služeb. Jednoznačně tu platí, že intervenovat je lepší než nezasahovat. Charakteristickým prvkem této logiky je, že neproblematizuje způsob intervence. V logice neasistované samostatnosti mají naopak se svou účastí profesionálové velký problém: řeší, zda vůbec zasahovat. V tomto pohledu se aktivní terapeut rovná nesamostatný klient. Nakonec se však také nevyhnou tomu, aby samostatnost aktivně podporovali, aby asistovali. Třetí logika se naléhavě objevuje v situacích, kdy profesionál doprovází klienta mimo území psychiatrického zařízení. Tady je aktivní působení terapeuta faktem, který není sám o sobě lepší než jeho nezasahování. Záleží na situaci. „Metoda“ péče je vždy reflektována vzhledem k různorodým efektům, které pfiináší vystavování se rozličným zpětným vazbám. Z analýzy plyne, že udělem psychiatrického profesionála je působit, asistovat. S ohledem na tuto nutnost text diskutuje dvě základní rizika. Riziko nereflektování svého působení jinak než ve vztahu k jednomu cíli a riziko úniku z profesionálního údělu ve jménu samostatnosti uživatelů služeb.Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace