Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/3 - Komunitní práce »

Jakub Doležel

Východiska a cíle charitativně–diakonické práce se seniory


Medailon autora:

ThLic. Jakub Doležel studoval postgraduálně dogmatickou teologii a dále teologii charity u prof. H. Pompeye na Institutu für Caritaswissenschaft und christliche Sozialarbeit ve Freiburgu. Od r. 1996 působí jako pedagog na CARITAS-VOŠs v Olomouci.

Abstrakt:

Jaký je vztah mezi živou křestanskou vírou, resp. její teologickou reflexí, a profesní angažovaností v oblasti pomoci seniorům? Může teologie nabídnout prakticky relevantní poznatky sociálním pracovníkům, hledajícím pro svou praxi impulsy a inspirace? A o jaké prvky své víry se mohou opřít pracovníci církevních sociálních služeb seniorům? Nejsou-li sociální práce a teologie dvěma paralelními světy, které se protínají v nekonečnosti, kde spočívají jejich styčné body? Na tyto otázky se autor snaží odpovědět za pomoci klasického axiómu psychologie komunikace. V závěru příspěvku autor exemplárně ukazuje možnou podobu kodifikace poslání, cílů a principů sociálních služeb seniorům v církevním rezidenčním zařízení.Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace