Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2004/3 - Komunitní práce »

Zděnka Banasová

Práce s autistou v pokročilém věku


Medailon autora:

Bc. Zděnka Banasová, FSS MU v Brně.

Abstrakt:

Následující stat si klade za cíl seznámit čtenáře se základní problematikou poruchy nazývané autismus. Hlavním problémem je výskyt autistických jedinců v ústavech, kteří byli diagnostikováni jinak než adekvátně ke své poruše. Pro seznámení s touto poruchou obecně a stručně popíši základní fakta, která jsou o této poruše známa, projevy této poruchy, druhy autismu, diagnostiku, důvody špatného diagnostikování autistů a problémy z toho vyplývající. Zdůrazním faktory, na které je důležité při práci s autistickým klientem brát ohled. Vzhledem k pozdnímu odbornému rozvoji péče o autisty má ČR jistý deficit v podobě dospělých autistických jedinců, u nichž došlo v dětství k pochybení u stanovení diagnózy. Touto statí bych ráda ukázala, že s takovými jedinci, ač jsou za hranicí optimálního věku pro výchovu, je možno úspěšně a efektivně pracovat.Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace