Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/1 - Aktivní politika zaměstnanosti »

Andrea Zemanová, Elena Kopcová

Multidisciplinárny tíma úlohy psychológa v procese pracovnej integrácie jedincov so zdravotným postihnutím


Medailon autora:

Mgr. Andrea Zemanová je absolventkou odboru psychológie na Filozofickej fakulte Univerzity Komenského v Bratislave, Slovenská rep. V rámci svojho štúdia absolvovala študijné pobyty vo Viedni a Brémach. Venuje sa najma oblasti pracovnej a organizačnej psychológie. 

Mgr. Elena Kopcová pôsobí na Katedre psychológie FiFUK v Bratislave ako interná doktorandka. Je externou spolupracovníčkou n. o. Agentúry podporovaného zamestnávania v Bratislave, ktorá napomáha zdravotne postihnutým nezamestnaným začleniť sa do pracovného procesu. Zároveň je projektovou manažérkou v Asociácii supervízorov a sociálnych poradcov v Bratislave.

Abstrakt:

Predkladaný článok hovorí o potrebe a význame multidisciplinárneho odborného tímu pri integrácii zdravotne postihnutch ludí do pracovného procesu. Zameriava sa predovšetkým na prínos psychológov a ich špecifickej činnosti pre uvedený odborný tím. Zloženie tímu vrátane požiadaviek na odbornosť a kvalifikácie členov tímu, a to tak na úrovni európskej, ako aj slovenskej reality, sú ťažiskom tohto článku. Stať o úlohe psychológa v pracovnej integrácii naznačuje taktiež potenciál, ktorý sa dá v tejto oblasti rozvinúť.


m,l;;k

Nabídka nových knih

obalka
Vykročte z úzkosti
Jarmila Tolimatová
obalka
Sourozenecká dyn...
Hans Sohni
obalka
Psychopat v mém...
James Fallon
obalka
Přehled psychote...
F. Caby; A. Caby
obalka
Královna chaosu
Zoë Kessler
obalka
Jakou otázku máte ...
A. Funcke; A. Rachow
obalka
Jak lidé zrají
J. G. Berger

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace