Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/1 - Aktivní politika zaměstnanosti »

Milan Schavel, Mária Davideková

Vzdelávanie vsociálnej práci, porovnanie obsahu štúdia na vybraných fakultách


Medailon autora:

Doc. PaedDr. Milan Schavel, Ph.D, pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, Katedre aplikovanej sociálnej práce. Okrem iného sa podieľa na tvorbe štandardov vzdelávania, je spoluzakladateľom Asociácie vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku. V oblasti vzdelávania v sociálnej práci spolupracuje aj s ďalšími inštitúciami a univerzitami na Slovensku.

PhDr. Mária Davideková je odbornou asistentkou na Katedre aplikovanej sociálnej práce FZaSP TU v Trnave. Oblasť sociálneho školstva je súčasťou jej doktorandskej prípravy; zaoberá sa štúdiom obsahu vzdelávania v krajinách V 4.

Abstrakt:

Príspevok predstavuje genézu sociálneho školstva na Slovensku, poskytuje niekoľko informácií o vzdelávaní sociálnych pracovníkov v rámci inštitucionálnej prípravy ako aj v oblasti ďalšieho vzdelávania. Pre zainteresovaného čitateľa môže byť zaujímavé porovnanie obsahu štúdia v študijnom odbore sociálna práca v čechách a na Slovensku podľa jednotlivých študijných okruhov. Príspevok môže byť inšpiratívny pre vzdelávateľov v sociálnej práci, niektoré zistenia poslúžia ako podklad pre Asociáciu vzdelávateľov v sociálnej práci na Slovensku pri spracovaní minimálnych štandardov vzdelávania v študijnom odbore sociálna práca, o ktoré sa tento subjekt v súčasnosti usiluje.


m,l;;k

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace