Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/2 - Sociální práce s rodinou a dětmi »

Hynek Kalvodavá, Pavla Šelepová

Hodnocení potřeb duševně nemocných


Medailon autora:

Mgr. Hynek Kalvoda je absolventem katedry sociální práce FF UK v Praze. Na této fakultě pokračuje v doktorandském oboru sociologie. Zabývá se hodnocením práce týmů v komunitních zařízeních pro duševně nemocné.

Mgr. Pavla Šelepová pracuje jako odborný pracovník v Laboratoři sociální psychiatrie v Psychiatrickém centru Praha.

Abstrakt:

Cílem článku bylo představit pojem „potřeba“ v souvislosti s hodnocením kvality života a potřeb psychiatrických pacientů. Velké důraz byl kladen na zkoumání pojetí potřeb v kontextu rozvoje péče a služeb o duševně nemocné. Článek popisuje tradiční hodnocení potřeb uživatelů péče z pohledu profesionálů, současně seznamuje s nástroji založenými na subjektivním hodnocení potřeb. Mezi ně patří i CAN (Camberwell Assessment of Need), jemuž byla věnována nejrozsáhlejší část článku.Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace