Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/2 - Sociální práce s rodinou a dětmi »

Lenka Klimplová

Program APZ rekvalifikace - stáže v okrese Pardubice


Medailon autora:

Mgr. Lenka Klimplová je postgraduální studentkou na katedfie SPSP FSS MU Brno. Zabývá se problematikou trhu práce a politikou zaměstnanosti. Podílí se na výzkumném projektu „Trh práce – marginalizace a exkluze/inkluze na trhu práce, začlenění na trhu práce a rodina“ v rámci výzkumného záměru „Reprodukce a integrace společnosti“.

Abstrakt:

Stáž přibližuje jedno z opatření aktivní politiky zaměstnanosti pomáhající řešit nezaměstnanost absolventů úkol, a tím je program rekvalifikace-stáže. Cílem je pomocí sekundární analýzy dostupných statistických pramenů a na základů rozhovorů s experty z pardubického úřadu práce a existující odborné literatury nastínit přímé i nepřímé účinky tohoto programu APZ, a to až již pozitivního, tak i negativního rázu. Stáž by měla sloužit jako výchozí zdroj informací pro další analýzy a detailnější evaluaci tohoto opatření APZ.Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace