Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/2 - Sociální práce s rodinou a dětmi »

Zdeňka Hauková

Umísťování dětí do náhradní péče o dítě


Medailon autora:

Mgr. Zdeňka Hauková vystudovala Fakultu sociálních studií MU v Brně, obor sociální politika a sociální práce. Působila 14 měsíců jako terénní sociální pracovnice pro společnost Člověk v tísni, o. p. s., kde se zabývala prací v sociální vyloučené lokalitě s ohroženými a sociálně slabšmi klienty. V tuto chvíli působí jako dobrovolná sociální pracovnice v neziskové sféře na Filipínách.

Abstrakt:

Stať se věnuje oblasti umísťování dětí do náhradní péče a tomu, jak pracovníci vybrané lokality k procesu umísťování přistupují. Autorka ji zpracovala na základů své závěrečné diplomové práce. Práce vymezuje existující formy náhradní péče a zabývá se identifikací zainteresovaných subjektů participujících na procesu selekce dětí v rámci umísťovacího procesu. Pomocí kvalitativní strategie v empirické části zkoumá důležité aspekty selekce ve vybrané lokalitě a snaží se o jejich porozumění. Autorka ve stati interpretuje a reflektuje informace získané technikou rozhovorů a nastiňuje, jak vybraní pracovníci konkrétní lokality přistupují k rozhodování a jaké to s sebou nese dopady při zařazování dětí do náhradní péče.Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace