Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/3 - Rovné příležitosti »

Sylva Bártlová

Je povolání sestry autonomní profesí?


Medailon autora:

PhDr. Sylva Bártlová, CSc., pracuje jako sociolog v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na katedře SPSP Fakulty sociálních studií MU vyučuje externí předmět Sociologie medicíny. Od počátku své profesní práce se zabývá sociologickou problematikou medicíny a zdravotnictví.

Abstrakt:

Text se zabývá problematikou profesionalizace ošetřovatelství a klade otázku, zda je profese sestry autonomní profesí. Nové požadavky, které jsou kladeny na profesi sestry, vycházejí pfiedevším z orientace profesní činnosti sester na celek lidského zdraví a opírají se o vědecké poznatky společenských věd. Zákon č. 96/2004 Sb. klade důraz na vysokoškolsky vzdělanou sestru, což směřuje k restrukturalizaci rolí, které má plnit lékaři, kvalifikovaná sestra a další zdravotnický personál. V článku je stručně pojednáno o profesionalizaci ošetřovatelství ve vyspělých západních zemích a uvedeny názory některých autorů na tento vývoj. Závěrem se autorka zamýšlí nad situací profesionalizace tohoto povolání v ČR.Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace