Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/3 - Rovné příležitosti »

Michal Oláh

Supervízia v sociálnej práci na Slovensku


Medailon autora:

PhDr. Michal Oláh vyučuje sociálnu prácu ako asistent na Katedre krestanskej antropológie a sociálnej práce, PBF, Prešovskej univerzity v Prešove, kde sa venuje predovšetkým problematike supervízie v sociálnej práci. Od roku 2003 vykonáva supervíziu v sociálnej práci aj v praxi. Je odborným garantom sociálnej práce Psychosociálneho centra v Košiciach.

Abstrakt:

Článok prehladne spracováva tematiku supervízie v kontexte sociálnej práce v slovenských podmienkach, pričom supervíziu uchopuje ako samostatnú vednú disciplínu alebo súbor viacerých disciplín, ktorá vznikla z potreby pomoct človeku v širšom i užšom slova zmysle. Realizovanie tejto činnosti so sebou prináša prirodzenú nutnost supervízie v celom rozsahu jej pôsobenia. V súčasnosti sa pojem supervízia včil hlavne v pomáhajúcich profesiách, akými sú psychoterapia a sociálna práca. V sociálnej práci plní úlohu sprostredkovatela skvalitnovania práce, umožnuje predchádzat chybám, prináša alternatívne postupy a pod. Supervízia sa tiež chápe ako poradenská činnost využívaná pre zabezpečenie a zvýšenie kvality profesionálnych aktivít, prípadne kompetencií sociálnych pracovníkov.Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace