Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/3 - Rovné příležitosti »

Zdeněk Mlčák,

Potenciální zdroje stresu v sociální práci a jejich zvládání


Medailon autora:

PhDr. Zdeněk Mlčák, Ph.D., působí jako vysokoškolský učitel na katedře psychologie a sociální práce Filozofické fakulty Ostravské univerzity v Ostravě. Je autorem monografie o psychické zátěži, více než deseti učebních textů a více než padesáti odborných článků, z nichž některé jsou věnovány problematice psychologických aspektů sociální práce.

Abstrakt:

Stres v sociální práci je v této studii konceptualizován jako transakční systém, který zahrnuje potenciální organizační a osobnostní zdroje či precipitory. Organizační (expoziční) precipitory se vztahují k interakcím sociálních pracovníkÛ s jejich klienty, byrokratickým podmínkám, nedostatku autonomie a kolegiality, konfliktu role a k problémům sociální práce jako vůdní disciplíny a profese. Osobnostní (dispoziční) precipitory se týkají emocionálních dimenzí (neuroticismu, negativní afektivity, chování typu A), kognitivních dimenzí (místa kontroly, vnímané zdatnosti, nezdolnosti, koherence osobnosti) a sociálních dimenzí (sociální opory, sebepojetí). Stress v sociální práci je také v článku popsán v souvislosti s akutními reakcemi a chronickými následky (syndrom vyhaslosti) a s některými individuálními a organizačními strategiemi zvládání.Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace