Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2005/4 - Probace a mediace »

Monika Šišláková

Podmínky výchovy v romských sociálně vyloučených rodinách


Medailon autora:

Mgr. Monika Šišláková je studentkou PGS a asistentkou na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU v Brně, kde také vyučuje odbornou praxi a supervizi a je odbornou koordinátorkou Centra praktických studií.Vedle toho se zabývá logoterapií, sociální prací s rizikovou a delikventní mládeží a romskými sociálně. vyloučenými rodinami.

Abstrakt:

Autorka v této stati odpovídá na otázku: „Přispívají podmínky výchovy v sociálně vyloučených romských rodinách k potenciálnímu delikventnímu chování romské mládeže?“ Studie vychází ze 17 kvalitativních rozhovorů s profesionály, kteří pracují se sociálně vyloučenými romskými dětmi a jejich rodinami. Teoretickými východisky jsou následující koncepty: (1) sociální exkluze; (2) životní situace a (3) delikvence mládeže. Stať je součástí rozsáhlejšího výzkumného projektu zaměřeného na analýzu různých aspektů životní situace sociálně vyloučených romských rodin, cílem je formulovat adekvátní strategie sociální práce pro překonání romské sociální exkluze.Nabídka nových knih

obalka
Nenásilná...
M. B.Rosenberg
obalka
Přerámování v...
Mark Tyrrell
obalka
Psychodiagnostika...
Elena Lisá
obalka
Jak mi dneska je?
Thomas Prünte
obalka
Praxe a metody...
T. Hradilková a kol.
obalka
Přechodové...
A. van Gennep
obalka
Autenticita
Stephen Joseph

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace