Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/1 - Sociálně právní ochrana dětí »

Milan Schavel

Niekoľko poznámok ksociálnemu poradenstvu v oblasti náhradnej rodinnej starostlivosti


Medailon autora:

Doc. PaedDr. Milan Schavel, PhD., pôsobí na Fakulte zdravotníctva a sociálnej práce TU v Trnave, Katedra aplikovanej sociálnej práce. Zaoberá sa problematikou sociálneho poradenstva, najmä v súvislosti s jeho aplikáciou pre konkrétne cieľové skupiny klientov. V teoretickej a praktickej oblasti sa usiluje o podporu a skvalitnenie poradenskej práce s klientom prostredníctvom supervízie.

Abstrakt:

Nie každé dieťa vyrastá v svojej pôvodnej rodine. Proces osvojenia dieťaťa a jeho umiestnenie v náhradnej rodinnej starostlivosti je veľmi zložitý nielen z hľadiska administratívnych a legislatívnych procesov, ale hlavne z hľadiska prípravy náhradných rodičov, samotného dieťaťa ako aj z hľadiska vytvárania optimálnych vzťahov v náhradnej rodine. Tento proces vo významnej miere môže ovplyvniť medzi inými aj sociálny pracovník prostredníctvom svojej vlastnej aktivity formou sociálneho poradenstva. Príspevok je okrem niektorých sumarizačných informácií aj podnetom pre skvalitnenie práce v procese náhradnej rodinnej starostlivosti. Niektoré informácie sú dokumentované prostredníctvom výsledkov nenáročného prieskumu, ktorý bol zameraný na zisťovanie úrovne vedomostí respondentov – laickej verejnosti o náhradnej rodinnej starostlivosti.


m,l;;k

Nabídka nových knih

obalka
Blíž tě nepustím
Rolf Sellin
obalka
Minimalismus do ...
Aston Sanderson
obalka
Umění uměřenosti
Svend Brinkmann
obalka
Mateřský koučink
Jana Černá
obalka
Nic mi není! Pomoc ...
Xavier Amador
obalka
Všímavost a soucit ...
Jan Benda
obalka
Narušení
Susanna Kaysen

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace