Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/1 - Sociálně právní ochrana dětí »

Václav Kulhavý

Posílení sociálně vyloučených: sociální práce s komunitou


Medailon autora:

Mgr.Václav Kulhavý, M.Sc., studuje PGS oboru Sociální politika a sociální práce na katedře SPSP FSS MU v Brně. Vedle toho pracuje jako analytik Výzkumného ústavu práce a sociálních věcí a specializovaného výzkumného Institutu pro výzkum reprodukce a integrace společnosti. Mezi jeho odborné zájmy patří obecné problémy programů sociální intervence zejména ve vztahu k řešení sociální exkluze, jejích forem a procesů.  

Abstrakt:

Obsahem této stati je popis tří „malých“ paradigmat posilování (empowerment) vyloučených skupin (komunit) v sociální práci. Jednak je to tzv. tradiční, technicistní přístup, který spatřuje význam posílení v začlenění těchto lidí zpět do účasti na společenském a ekonomickém životě. Dále jsou to reflektující a radikální směry, které tvoří ideologickou opozici, resp. ideové doplnění prvního – tradičního přístupu. Autor ukazuje důležité rysy jednotlivých přístupů a odkazuje přitom na relevantní literaturu překračující obor sociální práce. Aplikací těchto hledisek obohacuje nepříliš technicky a metodologicky uchopené koncepty transformujících přístupů. Symbolickým cílem je nástin vizí a ideálů uvedených přístupů v sociální práci: v aplikaci to může – přes jistá zjednodušení – posloužit jako východisko pro reflexi stávající sociální práce s (nezaměstnaností, kriminalitou) ohroženou komunitou.Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace