Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/1 - Sociálně právní ochrana dětí »

Sylva Bártlová

Příspěvek T. Parsonse k rozvoji sociologie medicíny a zdravotnictví


Medailon autora:

PhDr. Sylva Bártlová, CSc., pracuje jako sociolog v Národním centru ošetřovatelství a nelékařských zdravotnických oborů v Brně. Na katedře SPSP FSS MU v Brně externě vyučuje předmět „Sociologie medicíny“. Od počátku své profesní práce se zabývá sociologickou problematikou medicíny a zdravotnictví.

Abstrakt:

Talcott Parsons svou knihou „The Social System“ významně přispěl k rozvoji sociologie medicíny a zdravotnictví. Analyzoval moderní zdravotnictví jako součást společenského celku, definoval roli lékaře a pacienta a vymezil sociologické pojetí nemoci. V 60. letech minulého století ale dochází ke změně a posunu od parsonsovského paradigmatu. Souvisí to s celým komplexem medicínsko-technologických, demografických, sociologických i psychologických příčin. Je to v relaci se změněným obrazem nemocí, s nárůstem chronických a civilizačních nemocí s často nepřehlednou etiologií, vázanou na životní styl člověka a celé společnosti, kdy instituce moderní medicíny začala být napadána jako součást rozvoje industriální a konzumní společnosti. Dokonce i v současnosti je jeho teoretický příspěvek k rozvoji sociologie medicíny nepřekonaný.Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace