Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/1 - Sociálně právní ochrana dětí »

Tatiana Matulayová

Školská sociálna práca – potreba a perspektívy


Medailon autora:

PaedDr.Tatiana Matulayová, PhD., pracuje na Katedre sociálnej práce a andragogiky FF Prešovskej univerzity, kde vyučuje disciplíny: sociálne služby, rodinná politika, projektovanie v sociálnej práci, dobrovoľníctvo v sociálnych službách.V rámci vedecko-výskumnej a publikačnej činnosti sa venuje sociálnej politike, sociálnej práci s rôznymi cieľovými skupinami (najmä seniori a rómske etnikum) a dobrovoľníctvu. Participuje na realizácii regionálnych vzdelávacích projektov podporených zo štrukturálnych fondov EÚ.

Abstrakt:

Cieľom nášho príspevku je poukázať na význam školskej sociálnej práce, ktorá má svoje nenahraditeľné miesto v modernom školskom systéme. Konštatujeme nárast vážnych sociálnych problémov rodín žiakov, negatívne vplyvy modernej spoločnosti aj súčasnej politicko-ekonomickej situácie na Slovensku a zároveň poukazujeme na realizovanú školskú sociálnu prácu v USA, kde má už viac ako 100-ročnú tradíciu. V závere príspevku navrhujeme odporúčania pre teóriu i prax.Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace