Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2007/4 - Praxe a supervize v sociální práci »

Oldřich Chytil

Důsledky modernizace pro sociální práci


Medailon autora:

Doc. PaedDr. Oldřich Chytil, Ph.D., je vedoucím katedry sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity. Zabývá se teorií a metodami sociální práce. Pravidelně vyučuje na Univerzitě Koupio ve Finsku, na Katolické univerzitě Eichstätt-Ingolstadt v Německu, Trnavské univerzitě v Trnavě na Slovensku. Je mimořádným profesorem Vysoké školy zdravotníctva a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislavě.

Abstrakt:

Sociální práce je nerozlučně spjata s projektem moderny a jejího rozvoje. Moderna prochází v současné době druhou vlnou modernizace. Protože je sociální práce svázána s vývojem moderny, je třeba diskutovat důsledky modernizace pro sociální práci. Cílem předkládané stati je nově promýšlet definování sociální práce v podmínkách postindustriální moderny i možné scénáře vývoje sociální práce.Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace