Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2007/4 - Praxe a supervize v sociální práci »

Zuzana Havrdová

Vzdělávací supervize a kvalita začínajících sociálních pracovníků


Medailon autora:

PhDr. Zuzana Havrdová, CSc., působí jako vedoucí katedry řízení a supervize UK FHS. Vyučuje supervizi. V r. 1996–1999 působila jako oficiální zástupce FF UK v ASVSP. Podílela se na vypracování systému praxí a supervizí a kompetencí v praxi sociální práce. Podílela se také na vypracování Standardů sociálních služeb a zpracování Průvodce poskytovatele v sociálních službách. Tento článek vznikl v rámci řešení Výzkumného záměru FHS UK „Antropologie komunikace a lidské adaptace“ (MSM 0021620843).

Abstrakt:

Ve svém příspěvku se vracíme k pojmu vzdělávací supervize jako nejstarší a nejrozšířenější formě supervize v historii sociální práce. Připomínáme stručně některé dějinné momenty, návaznosti na tutoring, sebezkušenostní akcenty a proces diferenciace vůči tzv. profesionální supervizi. Optikou těchto reminiscencí se kriticky zamýšlíme nad současnou situací v praktické výuce sociální práce. Přinášíme návrhy na posílení segmentu praxí a supervizí o vzdělávací supervizi a ukazujeme, jak tento koncept zavést do stávajícího systému. Naším hlavním argumentem pro zavedení vzdělávací supervize je vývojová nezralost studentů sociální práce pro profesionální supervizi a potřeba nastavení jasného prahu (benchmarking) pro kvalitu nových profesionálů, přicházejících do oboru sociální práce.Nabídka nových knih

obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková
obalka
Poruchy osobnosti ...
Riegel, Pěč, Kalina
obalka
Existenciální ...
Irvin D. Yalom
obalka
Transformace ...
Ladislav Timuľák
obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace