Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2007/4 - Praxe a supervize v sociální práci »

Pavla Radová

Využití zájmových organizací pro seniory


Medailon autora:

Bc. Pavla Radová je absolventkou Univerzity Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem, Fakulty sociálně ekonomické, oboru sociální práce. V současné době studuje na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy.

Abstrakt:

Tento text se zaměřuje na využití zájmových organizací pro seniory, které pomáhají zprostředkovat sociální kontakty mezi členy, pořádají volnočasové aktivity a poskytují další služby. K prozkoumání motivace účasti na aktivitách pořádaných zájmovými organizacemi byly použity metody kvalitativního výzkumu. Článek se zaměřuje na míru spokojenosti s rozsahem aktivit a hodnocení přínosu těchto činností z pohledu samotných seniorů. Z hlediska využití volného času běžného dne byla prozkoumána také skupina seniorů žijících v institucionální péči, aby tak mohlo být poukázáno na rozdíly mezi těmito dvěma skupinami. Tento text ústí v závěrečné doporučení, které ukazuje na možnost využití svépomocného prvku také vně zájmových organizací pro seniory.Nabídka nových knih

obalka
Co mě výcvik zvířat...
Amy Sutherland
obalka
Když narcisté...
Nina W. Brown
obalka
100 mozkocvič...
R. Eastaway, D. ...
obalka
Holka, kterou...
Torey Hayden
obalka
Pondělí či pátek...
R. Škaloudová
obalka
Jak navazovat ...
Devora Zack
obalka
Zooterapie v ...
Jaroslava Bicková

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace