Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2006/4 - Bezdomovectví »

Miroslav Barták, Helena Hnilicová, Pavlína Horáková

Zdravotní potřeby bezdomovců v doporučeních Světové zdravotnické organizace a v realitě České republiky


Medailon autora:

PhDr. Miroslav Barták pracuje v současné době v Městském centru sociálních služeb a prevence v Praze a studuje v doktorském studijním programu Veřejná a sociální politika na FSV UK Praha. Zabývá se problematikou zdravotního stavu bezdomovců a jeho determinant a tématy veřejné a sociální politiky, a to jak v teoretické, tak i praktické rovině.

PhDr. Helena Hnilicová, Ph.D., pracuje v Institutu postgraduálního vzdělávání ve zdravotnictví a přednáší na 1. LF UK. Zabývá se zejména otázkami kvality života a organizace zdravotnictví.

Mgr. Pavlína Horáková pracuje v současné době ve Státním ústavu pro kontrolu léčiv a současně studuje v doktorském studijním programu na PřF UK. Zabývá se otázkami stárnutí populace a statistikou.

Abstrakt:

Cílem kvalitativního výzkumu typu „focus group“ a využití metod analýzy veřejné politiky bylo v rámci širšího výzkumu zmapovat a analyzovat poznatky, zkušenosti a názory na zdraví českých bezdomovců a jeho determinanty. Ohniskovou skupinu tvořili aktéři veřejné politiky a zástupci organizací, které se u nás zabývají péčí o tuto rizikovou skupinu. Získané informace přispěly k lepší orientaci v tomto, v ČR dosud omezeně diskutovaném tématu a zároveň sloužily jako zdroj informací při tvorbě výzkumného nástroje, použitého v rámci právě probíhajícího dotazníkového šetření, zaměřeného na zdravotní stav a jeho determinanty u lidí bez přístřeší. Zjištěné výsledky byly konfrontovány s evidencí a doporučeními Světové zdravotnické organizace v této oblasti.Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace