Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2007/1 - Role sociálního pracovníka »

Walter Lorenz

Teorie a metody sociální práce v Evropě – profesní profil sociálních pracovníků


Medailon autora:

Profesor Walter Lorenz vyučuje sociální práci na Svobodné univerzitě v italském Bolzanu. Jeho badatelské zájmy se zaměřují na srovnávání praxe a teorie sociální práce v Evropě, konkrétně na vztah k problematice rasismu a kulturní rozmanitosti. Je spoluredaktorem internetového časopisu „Sociální práce a společnost“ (www.socwork.net) a autorem knihy „Perspectives on European social work“ (Budrich 2006).

Abstrakt:

Stať nabízí široce pojatý přehled vývoje metod sociální práce. Autor rozlišuje tradici „sociální práce“ a „sociální pedagogiky“. Zvláštní pozornost věnuje reakcím teorií a metod sociální práce na krizi sociálního státu a následné změny sociálního a politického kontextu praxe sociální práce. Autor vymezuje úlohu „přístupů založených na průkazných faktech“, „re-konstruktivní sociální práce“, „kritické sociální práce“, „poradenství“ a „případového managementu“ v procesu zvládání vlivů pro-liberální sociální politiky a roztříštěnosti metod sociální práce.Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace