Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2007/1 - Role sociálního pracovníka »

Alice Gojová, Hana Sobková

Využití úkolově orientovaného přístupu v současných podmínkách české sociální práce


Medailon autora:

PhDr. Alice Gojová, Ph.D., působí na katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě a věnuje se metodám sociální práce.

Mgr. Hana Sobková působí na katedře sociální práce Zdravotně sociální fakulty Ostravské univerzity v Ostravě jako externí vyučující metod sociální práce. Na této katedře je studentkou Ph.D. studia v programu Sociální práce a sociální politika.

Abstrakt:

Cílem příspěvku je hledání a identifikace paralel mezi Standardy kvality sociálních služeb (především nás budou zajímat procedurální standardy), zákonem o sociálních službách a úkolově orientovaným přístupem. Jinými slovy, úvahy nad tím, jak může být sociálním pracovníkům úkolově orientovaný přístup prospěšný při naplňování uvedeného zákona a standardů. Nejdříve jsou nastíněna rizika, která vyplývají z možné redukce sociální práce na výkon standardizovaných sociálních služeb, aniž by byla hlouběji zkoumána jedinečná situace klienta. Ochranou před těmito riziky může podle našeho názoru být zakotvení praxe sociálních pracovníků v teoriích a metodách sociální práce, které jim mohou umožnit reflektovaný a kritický výkon jejich práce. Z hlediska současného trendu v české sociální práci za jeden z využitelných považujeme úkolově orientovaný přístup. Dále jsou objasněna hlavní východiska a klíčové koncepty tohoto přístupu, které z hlediska popisovaných témat považujeme za stěžejní. Závěrem poukazujeme na shodná východiska a pracovní postupy úkolově orientovaného přístupu, zákona o sociálních službách a standardů kvality sociálních služeb a uvádíme výhody, které může sociálním pracovníkům využívání úkolově orientovaného přístupu v praxi přinášet.Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace