Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2007/1 - Role sociálního pracovníka »

Jitka Navrátilová

Role sociálních služeb v rodinné politice


Medailon autora:

Mgr. Jitka Navrátilová je v doktorském studijním programu na katedře sociální politiky a sociální práce FSS MU. Je vedoucí Centra praktických studií, které vzniklo při této katedře. Výzkumně se v poslední době angažuje v oblasti možností sociální práce v podpoře rodin s dětmi a supervizí studentských praxí.

Abstrakt:

Česká republika, ale i další evropské země si v průběhu devadesátých let prošly velmi výraznými změnami rodinného chování. Vedle zásadních změn, ke kterým patří např. výrazný pokles fertility, snížení počtu sňatků a zvýšení počtu neúplných rodin, dochází ke kulturním a strukturálním změnám, které přispívají k nové interpretaci pojmu rodiny a rodinného soužití. Ustupování od tradičních interpretačních modelů rodiny a liberalizace rodinného soužití vytváří výzvy pro koncipování rodinné politiky. V příspěvku poukazuji na základní tendence a rysy, které charakterizovaly rodinné chování v minulosti i současnosti, s poukazem i na jiné evropské země. Následně pak analyzuji formální rámce, které vytvářejí podmínky pro rozvoj služeb pro rodiny s dětmi, a sleduji, jakou roli v rodinné politice státu sehrávají sociální služby zaměřené na tuto cílovou skupinu.Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace