Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2009/4 - Sociální práce a rozvojová pomoc »

Jaroslava Raudenská, Martin Raudenský, Alena Javůrková

Teoretické pojetí hry v psychologii a kultuře


Medailon autora:

PhDr. Jaroslava Raudenská, Ph.D., je klinická psycholožka a psychoterapeutka, vedoucí Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici v Motole v Praze. Zabývá se diagnostikou a psychoterapií u pacientů s chronickou bolestí. Přednáší lékařskou psychologii a psychologii bolesti v postgraduálním vzdělávání lékařů na IPVZ.
 
PhDr. Martin Raudenský, Ph.D., přednáší na katedře výtvarné výchovy PedF UK Praha a Univerzitě JEP Ústí nad Labem.
 
PhDr. Alena Javůrková, Ph.D., je klinická neuropsycholožka a psychoterapeutka, vedoucí Oddělení klinické psychologie ve Fakultní nemocnici Královské Vinohrady v Praze.

Abstrakt:

Při hledání herních prvků v psychologii jsme pokládali za nezbytné nejdříve zmapovat teoretické přístupy k pojetí hry z hlediska filozoficko- psychologického. Hra se zde objevuje v souvislosti s pojmy jako kultura, tvořivost, osobnost. Cílem práce je upozornit na možnosti využití herních prvků směrem k rozvoji tvořivosti a s důrazem na integraci osobnosti (sebehodnocení, sebenáhled, sebepoznání, sociální senzitivita a zpětná vazba v chování) v kontinuu zdraví a nemoci. Integrace osobnosti, uvědomění si „kdo jsem“, smysluplnost života a kreativita mají vliv na zdraví, a to jak psychické, tak fyzické. Modelovou situací může být chronické onemocnění, nevyléčitelná nemoc, chronická bolest. Přiměřená míra adaptace má úzký vztah ke zdraví (tzv. well being, tj. celkový pocit pohody duševní i somatické). Pro pocit zažívaného subjektivního štěstí jedince je důležitý subjektivní pohled na život, subjektivní pohled na zdravotní stav a jejich subjektivní interpretace. Adaptace potom souvisí významně s tím, jak jedinec bude subjektivně zvládat nepříjemné zákroky spojené s nemocí, například diagnostikou a léčbou chronické nemoci a bolesti.

Klíčová slova:

hra, tvořivost, osobnost, psychoterapie, závažné onemocnění, handicap, chronická bolest
Podobné články

Akademické články Praktické využití hry u dětí a dospělých
Fakta, dokumenty, legislativa Lidem se zdravotním postižením usnadní orientaci v systému příručka MPSV
Inspirace Emoční balast jako jedna z bariér komunikace
Akademické články Péče o osoby s těžkým sluchovým postižením na přelomu 19. a 20. století
O čem se mluví Letošní cenu Křesadlo za dobrovolnickou práci obdržela Pavla Ribeiro Vicente


Nabídka nových knih

obalka
Zázrak tří květin
L.Zatloukal...
obalka
Dítě s autismem a...
A.Scarpa; A.Wells...
obalka
Pandořina skříňka
Lauren Slater
obalka
Můj hlas půjde s ...
Sidney Rosen
obalka
Jít vlastní cestou
Jeff Goins
obalka
Mindfulness pro ...
Gary Hennessey
obalka
Speciální sourozenci
David Havelka...

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | počet návštěv: [CNW:Counter] | … vstup do administrace