Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/1 - Sociální práce a boj s chudobou »

Jan Keller

Na pokraji trhu práce – ke sporům o příčinách chudoby


Medailon autora:

Prof. PhDr. Jan Keller, CSc., vystudoval historii a sociologii na univerzitě v Brně. Je autorem více než dvaceti odborných a popularizačních knih, ve kterých se zabývá různými aspekty racionality moderní společnosti. Věnuje se také publicistice. Přednáší sociologii na Fakultě sociálních studií Ostravské univerzity. Kontakt na autora: jan.keller@osu.cz.

Abstrakt:

Stať pojednává o některých aspektech chudoby v podmínkách postindustriální společnosti. Autor stručně popisuje situaci lidí, kteří se ocitli na okraji trhu práce. Zabývá se pojmem „kultura“ chudoby a jeho ideologickou funkcí. Na příkladu Francie ukazuje některé reálné procesy, jež vedou v ustavení a reprodukci takzvané kultury chudoby. Autor konstatuje, že kultura chudoby není jakousi antropologickou příčinou kritické situace, nýbrž teprve důsledkem zcela reálných ekonomických a sociálních tlaků.

Klíčová slova:

podtřída, nová chudoba, kultura chudoby
Podobné články

Akademické články Sociálne súvislosti chudoby na Slovensku po roku 1990
O čem se mluví 100 chyb při péči o lidi s demencí
Akademické články Constancy of Concepts of Desirable Social Workers’ Actions and Experiencing their Dissimilarity in an Organisation
Akademické články Samovolná změna organizační kultury, její přínosy a rizika
Akademické články Sledování změn v prožívání pracovníků v průběhu zavádění individuálního plánování služby v pobytovém zařízení pro seniory


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace