Kanál SP na YouTube SP na Facebooku SP na Floowie

Čísla

Archiv čísel » 2010/1 - Sociální práce a boj s chudobou »

Jana Havlíková

Očekávání bezdomovců od sociální služby „azylový dům“ a úskalí jejich interpretace


Medailon autora:

Mgr. Jana Havlíková, Ph.D., vystudovala sociologii a sociální politiku a sociální práci na Fakultě sociálních studií MU v Brně, kde rovněž získala titul Ph.D. ze sociologie. V současnosti pracuje jako výzkumná pracovnice ve Výzkumném ústavu práce a sociálních věcí, v. v. i.

Abstrakt:

Cílem této studie je obrazně udělit slovo samotným bezdomovcům – uživatelům sociální služby „azylový dům“, aby mohli vyjádřit svá očekávání, jež této službě adresují. Prostřednictvím kvalitativní analýzy rozhovorů se 14 uživateli a uživatelkami vybraného azylového domu pro osoby bez přístřeší, které byly uskutečněny v roce 2008, jsme hledali odpověď na otázku: Co lidé bez domova od sociální služby „azylový dům“ při svém příchodu očekávali a zda a jak jim tato sociální služba pomáhá při naplňování jejich osobních cílů? Výsledky poukazují na to, že uživatelé sociální služby „azylový dům“ převážně očekávali zajištění základních potřeb – bydlení a stravy. O tom, že azylové domy poskytují svým uživatelům také další pomoc a podporu při řešení jejich obtížné sociální situace, informováni před svým příchodem do azylového domu vesměs nebyli. Někteří následně tuto pomoc vítali, jiní byli přesvědčeni, že svou situaci musí vyřešit sami. Při výzkumu jsme se rovněž zaměřili na to, zda se liší očekávání uživatelů v závislosti na jejich věku a pohlaví. V závěru se pak věnujeme úskalím, jež provázejí zjišťování potřeb uživatelů-bezdomovců, interpretaci získaných údajů a jejich využití.

Klíčová slova:

bezdomovství, bezdomovci, azylový dům, potřeby uživatelů
Podobné články

Akademické články Vnímané potřeby klientek azylových domů pro ženy a matky s dětmi
Akademické články Komunitní plánování sociálních služeb a problémy participace
Akademické články Stereotypizace bezdomovství
Akademické články Zdraví a přístup ke zdravotním službám u obyvatel a obyvatelek azylových domů – téma pro sociální práci?
Inspirace Dovedu si představit bydlet určitou dobu v kontejneru


Nabídka nových knih

obalka
Když ty nejsi ty
Anita de Nennie
obalka
Zbláznění
Ellen Forney
obalka
Třinácté komnaty ...
Violet Oaklander
obalka
Stín v nás
Verena Kast
obalka
Stárnutí, ...
T. Cimrmannová a kol.
obalka
Sny jako řeč ...
Robert A. Johnson
obalka
Smysl života
Alfred Adler

... kompletní nabídka

© 2014, časopis Sociální práce/Sociálna práca | … vstup do administrace